top of page

AWDL

IMG_0811.JPG
abbey4 (54 of 200).jpg

Tanysgrifiwch i gael diweddariadau

Diolch am gyflwyno!

"Torcalon Emo yn cwrdd â baledi pop dan arweiniad lleisiol"  

Mae'r gantores-gyfansoddwraig Natalie Price yn rhannu pam ei bod hi'n ysgrifennu'r caneuon mae hi'n eu gwneud...


Yn blentyn, dwi'n cofio sgwennu geiriau ar nodau bach mewn beiro gel aur disglair (y 90au oedd hi wedi'r cyfan!) yn odli geiriau cariad nad oeddwn i wedi'u profi eto ond wedi'u hefelychu o'r siartiau pop. Roedd gan fy 'gampweithiau telynegol' mewn cariad ddefnydd anghymesur braidd o 'babi' am ryw reswm rhyfedd! 

Diolch byth wrth i fy arddegau daro, cafodd y gair hwn ei ddileu o fy ngeirfa!
Byddwn yn dechrau ysgrifennu popeth i lawr ar ba bynnag sgrap o bapur y gallwn ddod o hyd iddo. Daeth popeth yn hanfodol bwysig i mi. Roeddwn i eisiau cofio sut roeddwn i'n teimlo ym mhob eiliad. Chwiliais am y geiriau mewn ymgais i ddogfennu’r tywyllwch cudd roeddwn yn ei deimlo.

Daeth fy nghaneuon yn ffordd i leddfu fel y gwnaeth fy nghlustffonau a CD Walkman. Lle i ddarparu rhyddhad dros dro. Wnes i ddim myfyrio arno ar y pryd ond ysgrifennais yr hyn yr oeddwn ei angen, yr hyn yr oeddwn am ei ddweud yn uchel ond nid oedd gennyf y dewrder eto.

Roedd ysgrifennu caneuon i mi yn llai am swn y caneuon. Roeddwn bob amser wedi dod o hyd i fwy o bwysigrwydd yn ystyr cân. Fel gwrandäwr, mwynheais ganeuon a oedd yn hawdd eu cyfnewid, ac yn deall sut roeddwn yn teimlo.
 

Daeth fy nhlynegion yn sgyrsiau cyfrinachol â mi fy hun, p'un a oeddwn am ei glywed ai peidio.

Ysgrifennwyd y caneuon ar yr EP 'Ar Goll Gyda Chi' o ganlyniad i chwilio pam roeddwn i'n teimlo'n anhapus. Ers peth amser, roeddwn wedi osgoi rhoi caniatâd i mi fy hun wneud hyn.

Yn hwyr yn y nos, pe bawn i'n teimlo'n aflonydd ac yn methu â chysgu, byddwn yn plygio fy nghlustffonau i mewn ac yn chwarae ar fy bysellfwrdd. Ac yna byddai'r geiriau'n llifo mewn sibrwd.

Mae “Two Blue Kites” yn cyfleu eiliad arbennig i mi. Hon oedd y gân gyntaf i mi ei hysgrifennu cyn i mi fod yn barod i'w chlywed. Roedd yn sylweddoliad o'r diwedd. Penderfyniad isymwybod yn cael ei orfodi i fy ymwybyddiaeth. Doeddwn i ddim eisiau dod o hyd i'r geiriau ond fe ddaethon nhw o hyd i mi beth bynnag.
Roeddem yn ddigyfeiriad, wedi ein rhwygo ac yn methu ag ystyried ein bod yn drist oherwydd ein gilydd. Doeddwn i ddim eisiau rhoi'r gorau iddi ar 7 mlynedd. Roedd yn anodd sylweddoli mai dyna oedd y diwedd.


Daeth y diweddglo hwnnw â dechreuad, a dychwelais i fy nghartref ym Manceinion. 

Trwy gydol fy mywyd mae'r tywyllwch yn dal i ddychwelyd ac er ei fod wedi mynd yn anobaith ar adegau, rydw i dal yma.
Dwi dal yn gallu gwneud jôc, chwerthin a gwisgo gwên.

 

Pan fyddaf yn gwrando arnaf fy hun, nid wyf ar goll mwyach.

bottom of page